Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu Sözleşme;
Satıcı Unvan: SinePlus Prodüksiyon ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Mersis No: 0734057763500018
Tebligat Adresi: Fulya Mh. Ortaklar Cd. No:12 Güneş Apt. D:9 Şişli Mecidiyeköy İstanbul
E-posta: info@sineplusakademi.com
Telefon: 0212 920 00 66 Faks: –

ile müşteri

Ad Soyad / Unvan: ……………….
Tebligat Adresi: ……………….
E-Posta: ………………..
Telefon: ……………………….

arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine ……….. tarihinde akdedilmiştir.
(İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Müşteri her biri ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Müşteri’nin Satıcı’a ait http://www.sineplusakademi.com web sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen ürün (“Ürün/Ürünler”) ve/veya hizmetin (“Hizmet/Hizmetler”) satışı, teslimi ve verilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3. SÖZLEŞMEYE KONU MAL VEYA HİZMET, ÖDEME VE TESLİMAT

İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Hizmet veya Hizmetler ile Ürün veya Ürünler’in adı, cinsi, miktarı, markası, modeli, rengi ve KDV dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün/Hizmet Adı: …………
Adet: ………….
Fiyat (KDV Dahil): ………….
Ara Toplam: …………TL
Sipariş işlem ve gönderim ücretleri: ……………. TL
Promosyon / İndirim: ……………. TL
Toplam (KDV dahil): ……………. TL
Ödeme şekli ………..
Teslimat adresi ………..
Teslim edilecek kişi ………..
Fatura adresi ………..

4. TARAFLARIN BEYAN, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri, işbu Sözleşme konusu, Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimi, teslimat ve masrafları, cayma hakkı ve kullanımının Müşteri tarafından karşılanacağı, Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirme formunu okuyup doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Müşteri, satışa konu Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in siparişin verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Hizmet veya Hizmetlerin verilmesi, hizmetin verileceği sınıf ile hizmeti verecek kişi/kişiler/eğitmen/eğitmenlerin müsait olması ve hizmet bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra Satıcı tarafından beyan edilen tarihte başlatılır. Satıcı, siparişinden itibaren 6 (altı) ay içinde Hizmet veya Hizmetler’i Müşteri’ye vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Beyan edilen hizmet tarihleri 6 (altı) ay içerisinde kalmak suretiyle Satıcı tarafından, Alıcı’ya telefon ya da mail yoluyla bilgi verilmek suretiyle değiştirilebilir.

4.4. Ürün veya Ürünler’in teslimatı; stokun müsait olması ve bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde Ürün veya Ürünler’i Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’in, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Müşteri’ye teslim edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Satıcı, kendisi belirleyerek Site’de ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir.

4.7. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün veya Ürünler’i teslimat sırasında ancak teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış ve benzeri hasarlı ve ayıplı Ürün veya Ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır.

4.8. Müşteri, kargo şirketinden teslim aldığı Ürün veya Ürünler’in kendisine eksiksiz, hasarsız ve sağlam olarak teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimden sonra Ürün veya Ürünler’in özenle korunması borcu, Müşteri’ye aittir.

4.9. Taraflar, Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri kendisine teslim edilmiş olan Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünleri 3 (Üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlü olduğunu, bu durumda oluşacak teslimat giderlerinin Müşteri’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Herhangi bir nedenle Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.11. Taraflar, Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek olması durumunda, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Satıcı, haklı bir gerekçesi olması durumunda Sözleşme’deki ifa süresi dolmadan Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta başka Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler tedarik edebilir. Satıcı Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, Sözleşme’nin ifa süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (On) iş günü içerisinde Müşteri’ye iade edilir.

4.13. Teslimatı yapacak olan kargo firmasının, Ürün veya Ürünler’i Müşteri’ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün veya Ürünler’in Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.14. Satıcı, sipariş konusu Hizmet veya Hizmetlerle Ürün ve Ürünler’in Müşteri’ye tesliminin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Müşteri’ye bildirir ve Müşteri’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.15. Satıcı, mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri siparişin iptal edilmesini, Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.16. Müşterinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Müşteri ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Müşteri arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Müşteri, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.17. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin Müşteri tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Müşteri hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Müşteri, Hizmet veya Hizmetlerin satın alınmasından, Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’de belirtilen teslimat adresine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde Satıcı’ya telefon,e-posta veya SİTEDE bulunan iade formunu doldurmak suretiyle bildirimde bulunulması ve iade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in işbu Sözleşme’nin 6. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.
Cayma hakkının kullanılması halinde:
i. (Ürün ve Hizmet Satışı için Gerekli) Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine teslim edilen veya elden teslim edilen Ürün veya Ürünler’in/Hizmet veya Hizmetler’in faturası, (İade edilmek istenen Ürün veya Ürünler’in / Hizmet veya Hizmetler’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
ii. (Ürün ve Hizmet Satışı için Gerekli) İade formu,
iii. (Ürün satın alınmışsa gerekli) Ürün veya Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya (belirtilen adresine) teslim edilmesi gerekmektedir.

5.3. Madde 5.2’de sayılanların Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 10 (On) iş günü içinde Ürün veya Ürünler’in / Hizmet veya Hizmetler’in bedeli Müşteri’ye iade edilir.

5.4. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler’in Müşteri’ye gönderim de dahil tüm kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

5.5. Hizmet veya Hizmetlerle Ürün veya Ürünler Satıcı’ya iade edilirken, teslim sırasında Müşteri’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Satıcı’ya iade edilmesi gerekmekte olup, faturanın Ürün veya Ürünler ile birlikte ya da en geç Ürün veya Ürünler’in gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, Ürün veya Ürünler aynı şekilde karşı ödemeli olarak Müşteri’ye geri gönderilecektir.

5.6. İade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp Müşteri tarafından imzalanacaktır.

5.7. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

5.8. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.sineplusakademi.com sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.9. http://www.sineplusakademi.com dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Cayma hakkı; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve kullanılmış olan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde, kullanılamaz. Ayrıca, kullanım talimatlarına aykırı olarak kullanılan, Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. GİZLİLİK

7.1. Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

7.2. Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

7.3. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

7.4. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşteri’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

9. BİLDİRİMLER

Bu Sözleşme’ye göre yapılacak tüm bildirim, ihbar ve tebligatlar e-posta, açıklamalı kargo gönderisi, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Tarafların işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar Sözleşmede belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğu, adres değişikliği karşı tarafa beş (5) iş günü önceden bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağı hususlarında mutabıktırlar. Satıcı tarafından yapılan bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yollanmasından 1 (bir) gün sonra Müşteri’ye ulaştığı kabul edilecek ve Müşteri tarafından Satıcı’ ya gönderilecek bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler Türk Kanunlarına göre tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.

10. SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme 10 (on) madde ve 7 (yedi) sayfadan ibaret olup, Taraflar’ca ……… tarihinde akdedilmiştir. http://www.sineplusakademi.com web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, kabul ettiklerini, burada kendilerince belirtilen bilgilerin doğru olduğunu ve tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin özel olarak düzenlenen alt yapısı ile işbu Sözleşme’yi onaylayan Müşteri, Sözleşme’deki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

Satıcı: SinePlus Prodüksiyon ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Müşteri: ………………………..

Sultan Selim Caddesi Lalegül Sokak No:7 Levent Elmas Studio Daire:27 4.Levent/Kağıthane/İstanbul
0212 920 00 66 | 0532 542 08 75 | info@sineplusakademi.com

Sitemizde 128 bit güvenlik ve iyzico altyapısıyla güvenle alışveriş yapabilirsiniz.
Her Hakkı Saklıdır © 2019 - SinePlus Prodüksiyon ve Eğitim Hizm. Tic. Ltd. Şti.-Sevgi ve Gözyaşıyla Üretildi.